Welcome to Dokan Online Shopping

Double Layer Hose Pipe

Availability: In Stock

Brand: Original Double Layer Magic Hose Pipe [75 ft/ 22.5 ft and 50 ft/ available ]

Manufactured In: 2019

Delivery: Free Delivery all over Nepal

1500

The HOSE is a revolutionary hose that automatically expands up to 3 times its original length when the water is turned on and automatically contracts back when the water is turned off. The HOSE is extremely lightweight and will eliminate the drudgery of using heavy, bulky conventional hoses.

75 ft  [ 22.5M ]  Rs. 1500
100 ft [ 30M]  Rs. 2300

 

आफ्नै घरमा गाडी र मोटरसाइकल धुन, फुलबारीमा पानी हाल्न, घर सफा गर्न अति उपयोगी 🆕 Original Double Layer Magic Hose Pipe ⭐


❌ सस्तो भन्दै बजारमा यस्को Single Layer Copy समान देखि साबधान रहनुस ❌
✓ Price: 75 फीट/ 22.5M को रु 1500 र 100 फीट/ 30M को रु 2300
✓ भाचिने तथा फुट्ने समस्याबाट मुक्त |
✓ आफ्नै घरमा गाडी र मोटरसाइकल धुनको लागी उपयोगी Magic Hose Pipe !
✓ करेसाबारीमा पानी हाल्न, घर तथा घरको भूईं सफा गर्न र फूलमा पानी हाल्न उपयोगी
✓ 75 फीट/ 22.5 र 50 फीट/ 14.5 मिटर फिट लम्बाईमा उपलब्ध !
✓ अर्डरको लागी Send Message मा थिचेर आफ्नो नंबर र ठेगाना दिनुहोला !
✓ सिचाई गर्नको लागी समेत उपयोगी !
✓ हलुका तथा फुट्ने र भाचिने डर नभएकाले सानो ठाउमा बेरेर राखन मिल्ने !