Welcome to Dokan Online Shopping

Folding Queen Daraz

Availability: In Stock

Brand: Folding Queen Daraz

Manufactured In: 2016

Delivery:

2599

Product details 

  • 100% Brand New. 
  • Material: Cloth, Stainless steel 
  • Occasion: Bed room, living room etc.
  • Features: Detachable, Foldable 
  • Design: Simple Portable and lightweight. Spacious shelves and a hanging rod for longer outfits. Quick and easy installation. Keep your home neat and organized.

 

🔥 Folding Queen Daraz मूल्य रू.2599/- मा 
🔥 Size :- 6 फिट उचाई 4 फिट चौडाई 

( नोट - यो दराज फलाम पाइप र प्लास्टिकको जॊइनले बनेको हुन्छ । यसमा कपडाको खोल हुन्छ जसलाई जिपर लगाएर बन्द गर्न मिल्छ।यो दराजलाइ फोल्डिंग गरेर यता उता लैजान मिल्छ । त्यसैले यो दराज कोठा सरि राख्ने र स्टुडेन्ट हरुको लागी त झनै एकदमै उपयोगी छ । )