Welcome to Dokan Online Shopping

Home & Lifestyle/Furniture

Folding Queen Daraz

Rs.2599 Rs.

Product details 

  • 100% Brand New. 
  • Material: Cloth, Stainless steel 
  • Occasion: Bed room, living room etc.
  • Features: Detachable, Foldable 
  • Design: Simple Portable and lightweight. Spacious shelves and a hanging rod for longer outfits. Quick and easy installation. Keep your home neat and organized.

 

🔥 Folding Queen Daraz मूल्य रू.2599/- मा 
🔥 Size :- 6 फिट उचाई 4 फिट चौडाई 

( नोट - यो दराज फलाम पाइप र प्लास्टिकको जॊइनले बनेको हुन्छ । यसमा कपडाको खोल हुन्छ जसलाई जिपर लगाएर बन्द गर्न मिल्छ।यो दराजलाइ फोल्डिंग गरेर यता उता लैजान मिल्छ । त्यसैले यो दराज कोठा सरि राख्ने र स्टुडेन्ट हरुको लागी त झनै एकदमै उपयोगी छ । )
new

Multipurpose Wooden Table

Rs.1999 Rs.

Multipurpose Wooden Laptop Table Without Fan Lapdesks

  • Cuts are made on table to keep laptop cool & works as heat vents
  • A natural way to cool OFF the Laptop without using electricity-GO
  • Drawer on side to keep CD etc
  • With Sidemini table for External Mouse
  • Multipurpose Folding Table Multipurpose folding table is a perfect study table for kids. It is available in various angles for various purposes like reading / writing / painting / drawing etc

 

के तपाई आफ्नो Laptop चलाउदा काख मा राखेर चलाउने गर्नुभाको छ | यदि छ भने तपाइको सचेत हुनुहोला त्यो त्यो बानि आजनै हटाउनु होला किनकि हाम्रो Health मा गम्बिर असर गर्नसक्छ तेस्को लागि हामीले लेरायाको छौ Wooden Laptop Table only 
new

Shoe Rack and Wardrobe 4 Layer

Rs.1199 Rs.

Portable Shoe Rack Size:
72 x 60 x 30CM

new

Shoe Rack and Wardrobe 5 Layer

Rs.1299 Rs.1500

Portable Shoe Rack Size:
90 x 60 x 30CM

new

Shoe Rack and Wardrobe 6 Layer

Rs.1399 Rs.1600

Shoe Rack and Wardrobe 6 Layer

new

Shoe Rack and Wardrobe 7 Layer

Rs.1499 Rs.1700

Shoe Rack and Wardrobe 7 Layer

new

Shoe Rack and Wardrobe 9 Layer

Rs.1799 Rs.2000

Shoe Rack and Wardrobe 9 Layer

new

6 Layer 12 Grid Shoe Rack

Rs.2400 Rs.2600

6 Layer 12 Grid Shoe Rack

new